LF Återvinningstidning Ren Landsbygd

Länsförsäkringars tidning Ren Landsbygd distribueras i 300 000 exemplar. Myrdal Media skriver återkommande i tidningen.