Om Myrdal Media

Anders Myrdal

Myrdal Media AB drivs sedan hösten 2007 av Anders Myrdal. Företaget producerar kundcase, copytexter, pressmeddelanden, nyhetsbrev, kundtidningar, informations- och produktorienterat material och texter för webben.  Sedan mitten av 1990-talet skriver jag dagligen journalistiska texter. Min profil är bred, men tonvikten ligger i dag på produkt- och teknikorienterade företag/organisationer, där merparten av texterna handlar om att lyfta fram kundnytta (det vill säga business to business). Under några år jobbade jag som journalist/redaktör på en reklambyrå. Där fick jag stor erfarenhet av redaktionell kommunikation. Inte minst som ansvarig redaktör för några rikstäckande kundtidningar. Innan dess var jag webbredaktör och copy för Pay Per View Film, Musik och Sport på com hem. Några andra av mina tidigare arbetsplatser är Barometern/Oskarshamns-Tidningen och Sveriges Television.