RemoteX

RemoteX ville ha hjälp med att exponera mobila arbetsorder. Myrdal Media intervjuade en utvald skara kunder för att belysa vad de vunnit genom att använda RemoteX system. Foldern gav RemoteX flera leads och nya kundkontakter.