Järnkoll (på laser)

Specialtidning för Flinks Järn. Tidningen fokuserar på ett specifikt ämne eller verktyg. Detta temanummer beskriver bygglaser utifrån olika perspektiv och fungerar som ”inramat sälj”.