ALMIs årsredovisning 2009

Myrdal Media har producerat texter till ALMI Företagspartners årsredovisning sedan 2009.